Diarienummer KS-0819/2017
Titel Interpellation - Hur kan staden lösa den akuta bristen på förskoleplatser? Ställd till förskolenämndens ordförande av Yoseph Yohannes (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument