Diarienummer KS-0817/2017
Titel Interpellation - Varför begränsas träffverksamheten? Ställd till social- och arbetsmarknadsnämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument