Diarienummer KS-0816/2017
Titel Interpellation - Klart besked till föräldrar och barn i Duvboskolan. Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument