Diarienummer KS-0815/2017
Titel Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Tertialrapport 1 med helårsprognos 2017 för Sundbybergs stad 2017-11-01 Upprättat Visa dokumentet
Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning 2017-11-01 Utgående Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 13 november 2017 2017-11-13 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Socialdemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Sverigedemokraternas skrivelse den 27 november 2017 2017-11-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning 2017-11-30 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering av kommunfullmäktiges beslut vid sammanträdet den 27 november 2017 - Redovisning av uppdrag om att utreda möjligheten till extra utdelning enligt Lag om allmännyttiga kommunala bostadsbolag och förslag om extra utdelning 2017-11-27 Utgående Visa fil
1, 2, 3