Diarienummer KS-0813/2017
Titel Motion - Förnya Ursviks Idrottsplats! Väckt av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument