Diarienummer KS-0812/2017
Titel Motion - Fritt WiFi i centrala Sundbyberg. Väckt av Peter Schilling (S)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument