Diarienummer KS-0811/2017
Titel Motion - Den offentliga konsten bör lyfta fram Sundbybergs historia. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument