Diarienummer KS-0810/2017
Titel Motion - Byt namn på Kommunala rådet för funktionshindersfrågor. Väckt av Veronica Kallander (V)
Startdatum 2017-11-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument