Diarienummer KS-0800/2017
Titel Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad.
Startdatum 2017-10-30
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs kommun. 2017-10-30 Utgående
Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad 2017-10-30 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad. 2017-11-05 Upprättat Visa dokumentet
Övertagande- och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad 2017-11-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Överenskommelse om tillägg till arbetsplan för E18 Hjulsta - Kista inom Sundbyberg samt övertagande och gränsdragningsavtal avseende E18 Hjulsta - Kista inom Sundbybergs stad. 2018-04-04 Upprättat Visa dokumentet