Diarienummer KS-0791/2017
Titel Månadsrapport för Sundbybergs stad per oktober 2017
Startdatum 2017-10-24
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-07
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Månadsrapport för Sundbybergs stad per oktober 2017 2017-10-24 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Månadsrapport för Sundbybergs stad per oktober 2017 2017-12-06 Upprättat Visa fil
1, 2, 3