Diarienummer KS-0787/2017
Titel Medborgarförslag - Väggbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik.
Startdatum 2017-10-21
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-21 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Väggbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik. 2017-10-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Väggbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik. 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 534 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför sammanträde i stadsmiljö- och tekniska nämnden den 19 juni 2018 - Medborgarförslag - Vägbulor och varningsskyltar om lekande barn behövs i hela Stora Ursvik 2018-05-30 Inkommande Visa fil
1, 2