Diarienummer KS-0786/2017
Titel Exploateringsavtal avseende Orgeln 7, Rosengatan/Sturegatan, Centrala Sundbyberg, mellan Sundbybergs stad och Fabege Orgelspelet AB.
Startdatum 2017-10-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument