Diarienummer KS-0783/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund
Startdatum 2017-10-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund 2017-10-19 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Svar på remiss för - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund 2017-10-25 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Förslag till svar på remiss - inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Begäran om anstånd för detaljplan för kv Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund 2017-10-26 Utgående Visa dokumentet
Beviljat anstånd med att inkomma med synpunkter senast 7 december 2017 2017-11-02 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Svar på remiss för - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Sollentuna kommun att lämna synpunkter på granskning av detaljplan för kvarter Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen Helenelund 2017-12-06 Utgående Visa dokumentet
Expediering av svar på remiss avseende detaljplan för kv Hoppet och del av Tvärbanan Kistagrenen, Helenelund dnr 20120630 KS 203 2017-12-06 Utgående Visa dokumentet