Diarienummer KS-0782/2017
Titel Medborgarförslag - boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats
Startdatum 2017-10-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-10-31
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-19 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats 2017-10-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 533 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 18 september 2018 - Medborgarförslag - boende parkering borde ges för lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats 2018-09-06 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 18 september -Svar på medborgarförslag - Boendeparkering borde gesför lätt lastbil/pickup typ Caddy Berlingo då dessa inte tar stor plats 2018-09-24 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 22 oktober 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 18 september -Svar på medborgarförslag - Boendeparkering borde gesför lätt lastbil/pickup typ Caddy Ber 2018-10-26 Upprättat Visa dokumentet