Diarienummer KS-0780/2017
Titel Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan.
Startdatum 2017-10-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-18 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan. 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan. 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 538 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande (Medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till 4 timmar så man hinner vandra 15-km slingan.) 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till fyra timmar 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Förläng parkeringstiden vid Ursvik till fyra timmar 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet