Diarienummer KS-0779/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat
Startdatum 2017-10-18
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-10-18 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Underlag för besvarande av remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-10-18 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-10-18 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Förslag på svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Stockholms stad att lämna synpunkter på förslaget om utomhusbad vid Eggeby gård i Igelbäckens kulturreservat 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss - Dnr:2017-15911 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2