Diarienummer KS-0777/2017
Titel Köpeavtal mellan Sundbybergs stad och Valla park Holding AB avseende köp av del av fastigheten Lådmakaren 3
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument