Diarienummer KS-0776/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Fastighets AB Förvaltaren avseende del av Sundbyberg 2:79, Ursviks västra delar
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument