Diarienummer KS-0774/2017
Titel Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2017-10-17 Utgående
Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2017-10-17 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 20 november 2017 - Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2017-11-22 Upprättat Visa dokumentet
Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 15 januari 2018 - Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2018-01-16 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 29 januari 2018 - Genomförandeavtal mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2018-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat genomförandeavtal inkl. bilagor mellan Sundbybergs stad och AB Storstockholms Lokaltrafik avseende del av Tvärbanan Kistagrenen inom Sundbybergs stad 2018-04-04 Upprättat Visa dokumentet