Diarienummer KS-0773/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Alferan Förvaltning AB avseende fastigheten Spiken 12
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument