Diarienummer KS-0772/2017
Titel Exploateringsavtal mellan Sundbybergs stad och Wåhlin Fastigheter AB avseende fastigheten Spiken 11
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument