Diarienummer KS-0771/2017
Titel Inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Inrättande av Lötsjön - Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammnaträde den 24 oktober 2017 - samt beslutsunderlag inför beslut i KF - inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-11-07 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Vänsterpartiets skrivelse den 4 december 2017 2017-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Vänsterpartiets skrivelse den 18 december 2017 2017-12-18 Inkommande Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 518 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Underrättelse om inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-12-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Expediering - Underrättelse om inrättande av Lötsjön-Golfängarnas naturreservat i Sundbybergs stad 2017-12-28 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5