Diarienummer KS-0769/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Trafikverket att lämna synpunkter på avveckling av spår i projektet Mälarbanan Tomteboda-Kallhäll
Startdatum 2017-10-17
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-02-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument