Diarienummer KS-0768/2017
Titel Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år.
Startdatum 2017-10-16
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-16 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år. 2017-10-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-10-16 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år. 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 536 2018-01-04 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och besvarande (Medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år. ) 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år 2018-03-27 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 mars 2018 - Svar på medborgarförslag - Friskvårdsbidrag till ungdomar mellan 15-18 år 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet