Diarienummer KS-0752/2017
Titel Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet.
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-10-10 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet. 2017-10-10 Inkommande Visa dokumentet
Fil som beskriver medborgarförslaget 2017-10-10 Inkommande PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet. 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och serviceförvaltningens beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet. 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Hastighetsdämpning på Stjärnvägen i Lilla Ursvik till Läderbacka gård och naturreservatet. 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2