Diarienummer KS-0743/2017
Titel Redovisning av partiernas användning av partistödet år 2016 samt beslut om utbetalning av partistöd för år 2018
Startdatum 2017-10-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-05
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument