Diarienummer KS-0740/2015
Titel Tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3 - utökning av garage
Startdatum 2015-12-15
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-03-23
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ansökan om tillägg till detaljplan för Stora Ursvik, etapp 3 (C416) 2015-12-15 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Information inför eventuellt planuppdrag, tillägg till detaljplan för Stora Ursvik, etapp 3 (C416) 2015-12-15 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 25 januari 2016 - Tillägg till detaljplan för Stora Ursvik, etapp 3 (C416) 2016-01-29 Upprättat Visa dokumentet
Planuppdrag - Tillägg detaljplan (C416) Stora Ursvik, etapp 3 2016-03-11 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Parkeringsutredningar, skisser garage m höjder 2016-03-16 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Planuppdrag - Tillägg detaljplan (C416) Stora Ursvik, etapp 3 2016-04-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 11 april 2016 - Planuppdrag - Tillägg detaljplan (C416) Stora Ursvik, etapp 3 2016-04-14 Utgående Visa dokumentet
Planavtal 2016-04-21 Upprättat Visa dokumentet
Anteckningar från garagemöte i Ursvik dp3 2016-10-07 Inkommande Visa dokumentet
Information om tillbakadragande av planuppdrag gällande tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3, utökning av garage 2017-01-04 Utgående
Tillbakadragande av planuppdrag gällande tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3, utökning av garage 2017-01-04 Utgående Visa fil
1, 2, 3
Bekräftelse på tillbakadragande av planuppdrag 2017-01-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 13 februari 2017 - Tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3 - utökning av garage 2017-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Tillbakadragande av planuppdrag gällande tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3, utökning av garage 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Underrättelse om tillbakadragande av planuppdrag gällande tillägg till detaljplan C416, Stora Ursvik etapp 3 - utökning av garage 2017-03-23 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av underrättelse om tillbakadragande av planuppdrag 2017-03-23 Utgående Visa dokumentet