Diarienummer KS-0731/2015
Titel Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur
Startdatum 2015-12-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-04-19
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2015-12-10 Inkommande PUL
Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur. 2015-12-10 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur. 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Medborgarförslaget expedierat till Stadsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur. 2016-02-16 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur 2017-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollektivtrafik struktur 2017-02-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 mars 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari 2017 - Medborgarförslag - En ombyggnation till ombyggnationen av Tulegatan och Tuletorgets kollekti 2017-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag till stadsmiljö- och tekniska nämnden 2017-04-19 Utgående Visa dokumentet