Diarienummer KS-0730/2017
Titel Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB
Startdatum 2017-10-03
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB 2017-10-03 Utgående Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från Sundbybergs stadshus AB sammanträde 27 september 2017 - Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB 2017-10-18 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Ställningstagande till fusion av Sundbybergs stadshus infrastruktur AB och Sundbybergs stadshus AB 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2
Bolagsverkets verkställan av fusion mellan Sundbybergs stadshus AB och Sundbybergs stadshus infrastruktur AB 2018-03-20 Inkommande PUL