Diarienummer KS-0728/2017
Titel Avfallstaxa för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-03
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till taxa för avfallsverksamheten i Sundbybergs stad 2018 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Avfallstaxa för Sundbybergs stad 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Avfallstaxa för Sundbybergs stad 2017-10-25 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Avfallstaxa för Sundbybergs stad 2017-11-15 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Avfallstaxa för Sundbybergs stad 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Avfallstaxa för Sundbybergs stad antagen av kommunfullmäktige 27 november § 453. Gäller från och med 1 januari 2018. 2017-12-20 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Avfallstaxa för Sundbybergs stad 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4