Diarienummer KS-0727/2017
Titel VA-taxa för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-29
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Förslag till taxa för VA-verksamheten i Sundbybergs stad 2018 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
VA-taxa för Sundbybergs stad 2017-10-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
VA-taxa för Sundbybergs stad 2017-10-25 Upprättat Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - VA-taxa för Sundbybergs stad 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - VA-taxa för Sundbybergs stad 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Taxa för Sundbybergs stads allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa, antagen av kommunfullmäktige 27 november 2017 § 454. Gäller från och med 1 januari 2018 2017-12-20 Upprättat Visa fil
1, 2
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - VA-taxa för Sundbybergs stad 2017-12-21 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4