Diarienummer KS-0726/2015
Titel Informationssäkerhetspolicy för Sundbybergs stad
Startdatum 2015-12-10
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-06-14 Upprättat Visa dokumentet
Remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet - för yttrande senast den 30 september 2016 2016-06-30 Utgående Visa fil
1, 2
Remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-08 Utgående Visa fil
1, 2
Byggnads- och tillståndsnämndens underlag till sammanträdet den 19 september 2016 - Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2016-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Stadsmiljö och tekniska nämndens beslutsunderlag till sammanträde 20 september 2016 - Förslag till Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-08 Inkommande Visa dokumentet
Grundskole- och gymnasienämndens beslutsunderlag inför sammanträde 20 september 2016 - Yttrande över remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Förskolenämndens beslutsunderlag inför sammanträde - Yttrande över remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Social-och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Yttrande över remiss "Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet" 2016-09-15 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag till äldrenämndens sammanträde den 29 september 2016- Svar på remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-19 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför Kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 september 2016 - Svar på remiss - Förslag till Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 19 september 2016 - Remiss - Förslag till Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från grundskole- och gymnasienämndens sammanträde den 20 september 2016 - Yttrande över remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-23 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet (KFN-0187/2016) 2016-09-27 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från äldrenämndens sammanträde den 29 september 2016 - Svar på remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-29 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 27 september 2016 - Yttrande över remiss "Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet" 2016-09-30 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från förskolenämndens sammanträde den 22 september 2016 - Yttrande över remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2
Remiss - Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-10-07 Utgående Visa fil
1, 2
Sundbybergs stadshus ABs besultsunderlag inför sammanträde den 18 november 2016 - Remissyttrande över Sundbybergs stads policy för informationssäkerhet 2016-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsunderlag från Sundbybergs stadshus ABs sammanträde den 18 november 2016 - Remissvar över policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2016-11-23 Inkommande Visa fil
1, 2
Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-02-06 Utgående Visa fil
1, 2
Förslag till policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Rättelseblad den 16 oktober 2017 - Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 - Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-10-18 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Policy för informationssäkerhet i Sundbybergs stad 2017-11-14 Utgående Visa fil
1, 2, 3