Diarienummer KS-0724/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen
Startdatum 2017-10-02
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-12-07
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-09-29 Inkommande Visa fil
1, 2, 3
Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-10-02 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Remittering av remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-10-02 Utgående Visa dokumentet
Förslag till svar på remiss till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 16 november 2017 - Yttrande över förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-11-17 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Stockholms läns landsting att lämna synpunkter på förslag till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss till kulturstrategi för Stockholmsregionen 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Sundbybergs stads svar på remiss - kulturstrategi för Stockholmsregionen, dnr: KN2017/707 2017-12-06 Utgående Visa fil
1, 2, 3