Diarienummer KS-0720/2015
Titel Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden
Startdatum 2015-12-04
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-05-17
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2015-12-04 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2015-12-04 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 1 februari 2016 - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2016-02-08 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Medborgarförslaget expedierat till statsmiljö- och tekniska nämnden för besvarande 2016-03-07 Utgående Visa fil
1, 2
Stadsmiljö- och tekniska nämndens beslutsunderlag inför sammanträde den 31 januari 2017 - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2017-01-19 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vid Bergshöjden 2017-02-07 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde 31 januari - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de som finns vi 2017-04-27 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 april 2017 - Medborgarförslag - Trafikljus vid korsningen Örsvängen - Spelmanshöjden liknande de 2017-05-03 Utgående Visa fil
1, 2