Diarienummer KS-0715/2017
Titel Medborgarförslag - Rondell i korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-05-08 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Trafik Ursvik 2017-05-08 Inkommande Visa dokumentet
Medborgarförslag - Rondell i korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé 2017-10-17 Upprättat PUL
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Rondell i korsningen Gamla Enköpingsvägen och Oxenstiernas allé 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2