Diarienummer KS-0714/2017
Titel Medborgarförslag - Skyltar med information om fågelmatning
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-07-03 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Skyltar med information om fågelmatning 2017-07-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Bild som beskriver medborgarförslaget 2017-07-03 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Skyltar med information om fågelmatning 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2