Diarienummer KS-0713/2017
Titel Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan
Startdatum 2017-09-28
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-09-05 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan 2017-09-05 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan 2018-03-09 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2018 - Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Vägbulor på Humblegatan 2018-04-27 Upprättat Visa dokumentet