Diarienummer KS-0711/2017
Titel Interpellation - Kan staden garantera skolplatser? Ställd till grundskole- och gymnasienämndens ordförande av Markus Jönsson (S)
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument