Diarienummer KS-0710/2015
Titel Motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)
Startdatum 2015-12-01
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2018-01-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2015-11-21 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 14 december 2015 - Motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2015-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Remittering av motion till social- och arbetsmarknadsnämnden 2017-01-17 Utgående Visa fil
1, 2
Social- och arbetsmarknadsnämndens beslutsunderlag inför sammanträdet den 28 mars 2017 - Yttrande över motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2017-03-16 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från social- och arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 28 mars 2017 - Tjänsteskrivelse - yttrande över motion " Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD)" 2017-04-03 Inkommande Visa fil
1, 2
Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2017-11-03 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Kommunstyrelsens ordförandes svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 27 november 2017 - Svar på motion - Verka för att avskaffa eller förändra EBO-lagen! Väckt av Ulf Landström (SD) och Carl Helsing (SD) 2017-11-30 Upprättat Visa dokumentet
Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 529 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet
Expediering för kännedom - Kommunfullmäktiges beslut den 18 december 2017, § 529 2018-01-15 Utgående Visa fil
1, 2, 3