Diarienummer KS-0709/2017
Titel Interpellation - Åtgärder för förhindrande av olycka. Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Beatrice Kindembe (S)
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument