Diarienummer KS-0708/2017
Titel Remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-21
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Fråga om anstånd 2017-09-28 Utgående Visa dokumentet
Svar på remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Remittering av inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun för yttrande till kommunstyrelsen senast den 25 oktober 2017 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
VB: Fråga om anstånd från Sundbybergs stad (dnr Ten 2015/787) 2017-10-10 Inkommande Visa dokumentet
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober - Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober -Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-13 Inkommande Visa fil
1, 2
Förslag till svar på remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun. 2017-10-17 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 24 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-10-25 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från byggnads- och tillståndsnämndens sammanträde den 23 oktober 2017 - Yttrande över remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla komm 2017-10-26 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Svar på remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Undertecknat svar på remiss - Inbjudan från Järfälla kommun att lämna synpunkter på samråd om inrättande av Norra Igelbäckens naturreservat i Järfälla kommun 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Expediering av Sundbybergs stads svar på remiss dnr: Ten 2015/787 2017-11-17 Utgående Visa fil
1, 2