Diarienummer KS-0706/2017
Titel Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad, protokollpunkt med omedelbar justering från styrelsemöte SAVAB 170926 2017-09-27 Inkommande Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-10-10 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4, 5
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-11-15 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - beslut om utställning 2017-11-16 Utgående Visa fil
1, 2
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 2018-02-01 Utgående Visa fil
1, 2, 3, 4
Förslag till föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 2018-02-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 12 mars 2018 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 2018-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 2018-03-28 Upprättat Visa dokumentet
Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad - antagen version 2018-04-04 Upprättat Visa dokumentet
Expediering - Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 26 mars 2018 - Föreskrifter om avfallshantering för Sundbybergs stad 2018-04-05 Utgående Visa dokumentet