Diarienummer KS-0705/2017
Titel Interpellation - Varför avslutades ungdomslotsen? Ställd till kommunstyrelsens ordförande av Jesper Wiklund (V)
Startdatum 2017-09-27
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-11-15
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument