Diarienummer KS-0700/2017
Titel Motion - Skapa ett skönhetsråd! Väckt av Peter Schilling (S) och Beatrice Kindembe (S)
Startdatum 2017-09-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument