Diarienummer KS-0699/2017
Titel Motion - En bygg- och bostadspolitik som gynnar Sundbybergarna. Väckt av Gary Aelius (SD)
Startdatum 2017-09-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument