Diarienummer KS-0698/2016
Titel Samlingsärende för kommunstyrelsens sammanträden 2017
Startdatum 2016-12-23
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 2017-01-27 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 2017-02-01 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 2017-02-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 6 februari 2017 2017-02-06 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 2017-03-03 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 2017-03-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 2017-03-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 2017-03-31 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 2017-04-05 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 10 april 2017 2017-04-10 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 2017-05-05 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 2017-05-10 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 15 maj 2017 2017-05-15 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-02 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-07 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 2 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-09 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista 3 till kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-12 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2017 2017-06-12 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 2017-06-16 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 2017-06-22 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni 2017 2017-06-26 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde 21 augusti 2017 2017-08-08 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti 2017 2017-08-21 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 2017-09-01 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 11 september 2017 2017-09-11 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 2017-10-06 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 16 oktober 2017 2017-10-16 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 2017-10-19 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista för kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 2017-10-29 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 30 oktober 2017 2017-10-30 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 2017-11-03 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 13 november 2017 2017-11-13 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 2017-11-17 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 2017-11-24 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 4 december 2017 2017-11-24 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 27 november 2017 2017-11-27 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse till kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017 2017-11-28 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 5 december 2017 2017-12-06 Upprättat Visa dokumentet
Kallelse med föredragningslista till kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 2017-12-08 Upprättat Visa dokumentet
Tilläggslista till kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 2017-12-15 Upprättat Visa dokumentet
Protokoll för kommunstyrelsens sammanträde den 18 december 2017 2017-12-18 Upprättat Visa dokumentet