Diarienummer KS-0697/2017
Titel Överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB samt Stelleri Gul Fastighet 1 AB.
Startdatum 2017-09-25
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Information om överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne mellan Sundbybergs stad och Veidekke Bostad AB samt Stelleri Gul Fastighet 1 AB. 2017-09-28 Utgående
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens exploaterings- och hållbarhetsutskotts sammanträde den 23 oktober 2017 - Överenskommelse om exploatering och köpeavtal avseende Sundbyberg 2:57, del av Sundbyberg 2:26, Kavallerivägen i Rissne mellan Sundbybergs 2017-10-24 Upprättat Visa dokumentet