Diarienummer KS-0697/2016
Titel Bidrag för information och utbildning av nämndemän för valperioden 2016-2019
Startdatum 2016-12-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Avslutat
Avslutningsdatum 2017-06-09
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Bidrag för information och utbildning av nämndemän för valperioden 2016-2019 2016-12-22 Inkommande Visa dokumentet
Bidrag för information och utbildning av nämndemän för valperioden 2016-2019 2017-01-10 Utgående Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 mars 2017 - Bidrag för information och utbildning av nämndemän för valperioden 2016-2019 2017-03-15 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat protokollsutdraget till Nämndemannaföreningen vid Solna tingsrätt 2017-03-20 Utgående