Diarienummer KS-0696/2017
Titel Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Sturegatan
Startdatum 2017-09-22
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument

Beskrivning Datum Riktning Dokument
Kontaktuppgifter till förslagsställaren 2017-09-22 Inkommande PUL
Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Sturegatan 2017-09-22 Inkommande Visa dokumentet
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 oktober 2017 - Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Sturegatan 2017-11-08 Upprättat Visa dokumentet
Expedierat medborgarförslag till stadsmiljö- och tekniska nämnden för handläggning och besvarande 2017-11-09 Utgående Visa fil
1, 2
Beslutsunderlag inför stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Stuegatan 2018-03-12 Inkommande Visa fil
1, 2
Protokollsutdrag från stadsmiljö- och tekniska nämndens sammanträde den 20 mars 2018 - Medborgarförslag - Gör hela Stationsgatan i centrala Sundbyberg till gågata. Förläng alltså gågatan förbi Sturegatan 2018-03-22 Inkommande Visa fil
1, 2