Diarienummer KS-0695/2017
Titel Medborgarförslag - Jag föreslår att Sundbyberg verkar för att bli värd för Artscape, gatukonstfestival, senast 2019.
Startdatum 2017-09-19
Ansvarig nämnd Kommunstyrelsen
Ärendestatus Behandlas
Avslutningsdatum
Kontakt kommunstyrelsen@sundbyberg.se

Dokument